Adatkezelés

Tájékoztatás a Plasztonik Kft. üzleti partnerei számára a személyes adataik kezeléséről

 

I. Az adatfeldolgozó neve és címe
Személyes adatainak kezelője:
Plasztonik Kft. 7632 Pécs Málomi u. 4.

 

II. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait a Plasztonik Kft. a jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges mértékben kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például, – szerződés vagy más üzleti kapcsolat létesítése vagy teljesítése céljából (beleértve a vevői megrendelések kezelését, szállítását, fizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy szavatossági/ jótállási eseteket), továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben. – továbbítjuk az Ön személyes adatait a vállalaton belül belső adminisztratív célokból (pl. könyvelés);
– biztosítjuk az informatikai biztonságot és működést; – szolgáltatókat bízunk meg, különösen belső és külső informatikai szolgáltatókat, akik üzleti működésünket segítik; – biztosítjuk az épület és munkahely biztonságát (beleértve a riasztó-rendszerrel történő védelmet, amennyiben ez a helyiségeink védelme érdekében szükséges).
Személyes adatot kezelünk továbbá olyan magánszemélyekkel (természetes személyekkel) kötött szerződések teljesítése céljából, akikkel üzleti kapcsolatban vagyunk, például, kezeljük a vevői megrendeléseket, szállításokat és kifizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy jótállási és szavatossági igényeket, továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Ezen túlmenően a Plasztonik Kft.-nek különféle jogi kötelezettségeknek kell eleget tennie (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), amelyek szükségessé tehetik az Ön személyes adatainak a kezelését. Ezen kötelezettségek következhetnek például adójogszabályokból vagy külkereskedelmi és szankciós jogszabályokból.

III. A személyes adatok címzettjei

A Plasztonik Kft.-n belül csak az erre jogosult munkavállalóknak – akiknek ez a munkakörükből fakadó feladatok ellátásához szükséges – van hozzáférése az Ön személyes adataihoz.
Megbízhatunk harmadik személyeket (többek között más Plasztonik Kft. üzletágakat), hogy különös/ speciális szolgáltatásokat nyújtsanak, úgymint informatikai szolgáltatásokat. Ezen túl – többek között – megbízunk jogi tanácsadókat, vezetői tanácsadókat és könyvvizsgálókat. Ezen harmadik személyek szolgáltatásaikat a mi ellenőrzésünk és utasításunk szerint nyújtják, és hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.
Továbbá az Ön személyes adatait a jogilag megengedhető mértékig továbbíthatjuk nemzeti és külföldi hatóságok részére (pl. nyugdíjalapok, adóhatóságok vagy államügyészségek) vagy bíróságoknak, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket, vagy ha a társaság érdekében ez szükséges.

 

IV. Adattovábbítások

A II. pontban meghatározott célokból, az Ön személyes adatai továbbíthatók a SINGLE  Temperiertechnik GmbH ,  D-73269 Hochdorf , Ostring 17-19, Deutschland  társaság valamint szolgáltatóik részére is az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül.
Az EGT-n kívüli országoknak nem minden esetben vannak az Ön országához hasonló adatvédelmi szabályai és rendelkezései. Amennyiben a személyes adatai más országokba kerülnek továbbításra, vállalatunk megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy ott biztosítsuk személyes adatainak megfelelő szintű védelmét.

 

V. Az Ön jogai

A jogszabályi előfeltételek függvényében, amelyek alkalmazhatóságát esetenként kell megállapítani, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely a II. pontban leírt adatkezelés ellen és kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság). Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.

 

VI. Titoktartás és adattárolás

Minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik fél (szolgáltatók) személyzetének minden tagja, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek, kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. MINDEN ADATOT SZIGORÚAN BIZALMASAN KEZELÜNK, ÉS A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKBAN MEGHATÁROZOTT IDEIG TÁROLUNK.

 

VII. Lépjen kapcsolatba velünk

Amennyiben bármilyen kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne a jelen tájékoztató vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@plasztonik.hu